LHMT
Radiozondavimo duomenys
Kauno stoties radiozondavimo duomenys:
Stoties numeris 26629
Stebėjimo laikas 230928/0000
Stoties platuma 54.88
Stoties ilguma 23.88
Stoties aukštis virš jūros lygio 77.0
Showalter indeksas 5.05
Lifted indeksas 3.61
LIFT indeksas apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą 3.39
SWEAT indeksas 71.99
K indeksas 21.70
Cross totals indeksas 15.10
Vertical totals indeksas 27.10
Totals totals indeksas 42.20
Konvekcinė potencinė temperatūra 0.00
CAPE indeksas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą - CAPV 0.00
Konvekcijos slopinimas - CINS 0.00
Konvekcijos slopinimas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą 0.00
Grynasis Richardson'o skaičius 0.00
Grynasis Richardson'o skaičius, apskaičiuotas naudojant CAPV 0.00
Pakiliojo kondensacijos lygio temperatūra 283.73
Pakiliojo kondensacijos lygio slėgis 881.99
Pakiliojo kondensacijos lygio ekvivalentinė potencinė temperatūra 320.60
Išmaišytojo sluoksnio vidutinė potencinė temperatūra 294.12
Išmaišytojo sluoksnio vidutinis maišymosi santykis 9.24
Atmosferos sluoksnio tarp 1000 hPa ir 500 hPa storis 5655.00
Bendras viso skenavimo potencialių kritulių kiekis 23.48

Duomenys atnaujinti: 2023-09-28 16:10

Meteorologiniai zondai leidžiami vieną kartą per parą, kiekvieną naktį 23:30 UTC laiku.